k navigaci


Obec Okrouhlá

Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________
1. Oficiální název:
          Obec okrouhlá
________________________________________
2. Důvod a způsob založení:
          dle zákona č. 128/2000 Sb.
________________________________________
3. Organizační struktura:
          Organizační strukturou obce je zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad.
________________________________________
4. Kontaktní spojení:
   4.1 Kontaktní poštovní adresa
          Obecní úřad Okrouhlá
          Okrouhlá č.123
          680 01 Boskovice

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
          Obec Okrouhlá
          Okrouhlá č.123
          680 01 Boskovice

   4.3 Úřední hodiny
          Pondělí 8:00 - 14:00 hodin
          Středa 13:00 - 19:00 hodin

          Provozní doba kanceláře úřadu:
          Pondělí 8:00 - 14:00 hodin
          Úterý 8:00 - 14:00 hodin
          Středa 13:00 - 19:00 hodin
          Čtvrtek 8:00 - 14:00 hodin
          Pátek 8:00 - 12:00 hodin

          V době nepřítomnosti lze sjednat schůzku i na tel. 724 13 78 91

   4.4 Telefonní čísla
          Telefon : 516 467 244
          Mobil : 724 137 891 (Ing. Bronislav Šamšula - starosta)
          Mobil : 608 739 617(Bohumil Kovář - místostarosta)
          Mobil: 724 281 799 ( Ing. Eva Meluzínová - ekonomka)

   4.5 Číslo faxu
          Fax : 516 467 244

   4.6 Adresa internetové stránky
          www.okrouhla.cz

   4.7 Adresa e-podatelny
          E-podatelna : okrouhla@okrouhla.cz

   4.8  Identifikace datové schránky
           IDDS: r47bqk5
________________________________________
5. Případné platby můžete poukázat:

          Komerční banka Blansko, č.ú.15627631/0100

________________________________________
6. IČO:
           00637254
________________________________________
7. DIČ:
          Obec není plátcem DPH
________________________________________
8. Dokumenty:
     8.1 Seznamy hlavních dokumentů
     8.2 Rozpočet
          Rozpočty najdete v sekci Obecní úřad/rozpočty.
________________________________________
9. Žádosti o informace:
          Postup podání žádosti o informaci najdete v sekci Obecní úřad/žádost o info.
________________________________________
10. Příjem žádostí a dalších podání:
          email: okrouhla@okrouhla.cz .
________________________________________
11. Opravné prostředky:
           na Obecním úřadě v Okrouhlé.
________________________________________
12. Formuláře:
            na Obecním úřadě v Okrouhlé,
            na stránkách Ministerstva vnitra
            elektronické
            E-podatelna
            Dotazy na obec
________________________________________
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
           na Obecním úřadě v Okrouhlé.
________________________________________
14. Nejdůležitější předpisy:
   14.1 Nejdůležitější používané předpisy
          zákon č. 128/2000 Sb.
          zákon č. 106/1999 Sb.
   14.2 Vydané právní předpisy
          vyhlášky obce
________________________________________
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
          Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
________________________________________
16. Licenční smlouvy:
          Obec nevede žádné licenční smlouvy.
________________________________________
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
           Výroční zprávy najdete v sekci Obecní úřad/výroční zprávy.
 Úvodní stránka Mapa webu

mapa